Kenneys spädningsvätska för hingstsperma har tjänat den svenska modellen för seminverksamhet bra. Det är anpassat till svenska spermalådor (Salsbro-lådan), priset är lågt, resultaten är bra och inga märkvärdiga laboratorieresurser krävs för att framställa leveransklar sperma. Nackdelen är att man måste blanda pulver med sterilt vatten för att få en bruksfärdig lösning, men detta innebär också att man kan undvika det som färdigberedda lösningar har: ett tredje antibiotikum som måste tillsättas för att det skall kunna lagras. Kenneypulvrets hållbarhet består i att det förvaras i frys.


Beställning av Kenney spädningsvätska för hingstsperma

Artikelgrupp Artnr Art namn Pris SEK

Antal

Spädningsvätska 1555 Kenneypulver 100 ml standard, 25 st 1.250
Spädningsvätska 1556 Kenneypulver 200 ml standard, 25 st 1.650
Journal 1537 Anmälan till betäckning, 1 st,
inkl. gyn.journal och dagjournal
10

Försäljningsvillkor:
Frakt/porto och moms tillkommer. Reservation mot prisändringar.


Levereras till Fakturingsadress (om annan än leveransadress)
Namn Namn
Adress Adress
Org.nr/Momsreg.nr Org.nr/Momsreg.nr
Postnr o postadress Postnr o postadress
E-post* E-post*
Meddelande


Kassering av överbliven spädningsvätska

Släng inte överbliven spädningsvätska/spädd sperma i vasken. Reningsverken kan inte ta hand om detta. Därför är det viktigt att utarbeta noggranna antimikrobiella strategier vid AI-verksamhet och på så sätt minimera risken för utveckling av resistens.
Följande regler för handhavande av överbliven spädningsvätska/spädd sperma bör tillämpas:

Viss typ av antibiotika (t ex ampicillin, penicillin, gentamicin, neomycin, streptomycin, amfotericin B) kan inaktiveras i en autoklav eller genom kokning innan den hälls ut i avloppet. Ett annat alternativ är att slänga den kasserade/överblivna spädningsvätskan i en plastpåse/burk som sedan hanteras som brännbart avfall.