Integritetsskyddet omfattar bland annat den behandling av personuppgifter som förekommer i samband med besök på denna hemsida, www.rodga.com.

Hur webbinformationen används

Rodga samlar endast in personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress etc när du själv väljer att ge dessa uppgifter till oss. Rodga kommer endast att använda dessa uppgifter för att utföra de tjänster du begärt. Rodga kommer inte att överföra dina personuppgifter till tredje person.
Rodga tillhandahåller som en service länkar till andra webbsidor där vi tror man kan finna intressant information. Denna sekretesspolicy innefattar inte andra webbsidor. Vi tar inget ansvar för innehållet på dessa sidor.
Via formulär på denna webbsida har du möjlighet att ställa frågor till oss eller beställa varor. Vi ber dig i dessa fall fylla i sådan information som erfordras för fortsatta kontakter med anledning av beställningar. Vi använder personuppgifterna för att effektuera dina beställningar.

Vårt mailregister används för att ge dig information om oss och våra aktuella erbjudanden.

Ändring och borttagande av uppgifter

Du kan när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra uppgifter som du tidigare lämnat.
Du kan när som helst meddela att du inte önskar fortsatt information från Rodga. Dina personuppgifter kommer i sådant fall att raderas ur databasen så snart det är möjligt med hänsyn till eventuella åtaganden Rodga kan ha mot dig på grund av tidigare beställningar. Du kan när som helst skriftligen begära att få reda på vilka uppgifter om din person som finns lagrade hos Rodga.

Kontakta oss om du vill veta vad vi har lagrat om dig.

info at rodga.com