Grönsaksodling i 1700-talsträdgård

Vi odlar giftfritt och med naturlig gödsel i gårdens gamla trädgård, som vetter ner mot de två sjöarna Norrsjön och Sörsjön. Vattnet tar vi från sjöarna, det är tempererat och rikt på näringsämnen som göder jorden.

Rodgas historia från 1700-talet lockar oss att odla gamla sorter som inte längre passar i modern, rationell odling. Men vi väljer också gärna grönsaker som är lite annorlunda.

I trädgården har vi funnit sparris från mitten av förra århundradet, som vi förökar och dessutom finns några plantor bevarade i genbanken på Julita.

Att strosa omkring i trädgården bland grönsaker och blommor ger både arbetare och besökare känsla av välbehag och frid.