Beskärning av frukt- och prydnadsträd

Äpple- och päronträd

Vinterbeskärning

– Välskötta träd med liten årstillväxt beskärs bäst under januari – mars.

– Gamla träd som stannat i tillväxten bör beskäras helt lätt under vintern för att återuppbygga  tillväxtbalansen.

Frukt- och prydnadsträd

JAS-beskärning

Gamla, starkväxande eller vildvuxna träd mår bäst av att beskäras under sommarmånaderna juli, augusti eller september.

Buskar

Gallring av vildvuxna buskar och häckar utförs också.

Vi tar naturligtvis hand om bortforsling av grenar och kvistar till återvinningen.

Styling

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med att snygga upp din trädgård inför husförsäljningen. 

Kontakt

Kontakta Emelie Pettersson, tel. 076-8068543, för en förutsättningslös diskussion om hur vi kan hjälpa dig med dina träd och buskar.

RUT-avdrag gäller.